Tafels (Rekenblobs) | klokrekenen | sommenmaker | over sommenprinter
Cijferend rekenen sommengenerator
Getal1
tussen
en
bewerking
+
-
x
:
Getal2
tussen
en
=
Antwoord
tussen
en
Weergave som:
hte weergeven boven cijferende sommen
opmaak van cijferende keersommen:
opmaak van cijferende deelsommen:
Extra afwisselen van getallen. (Dit werkt alleen bij gewone sommen)
Op gemengde oefenbladen, aangepaste waarden bij plussommen van:
Waarde getal1 tussen en
Waarde getal2 tussen en
Waarde antwoord tussen  en
Op gemengde oefenbladen, aangepaste waarden bij minsommen van:
Waarde getal1 tussen en
Waarde getal2 tussen en
Waarde antwoord tussen  en
Op gemengde oefenbladen, aangepaste waarden bij keersommen van:
Waarde getal1 tussen en
Waarde getal2 tussen en
Waarde antwoord tussen  en
Op gemengde oefenbladen, aangepaste waarden bij deelsommen van:
Waarde getal1 tussen en
Waarde getal2 tussen en
Waarde antwoord tussen  en
Toegestane cijfers in getal 1. (oranje=beschikbaar):
Honderdtal:
Getal1 is
veelvoud van
Tiental:
Eenheid:
Toegestane cijfers in getal 2. (oranje=beschikbaar):
Honderdtal:
Getal2 is
veelvoud van
Tiental:
Eenheid:
Toegestane cijfers in getal 1. (oranje=beschikbaar):
Honderdtal:
Tiental:
Eenheid:
De oranje gekleurde getallen kunnen als antwoord worden gevraagd:
(alleen bij niet-cijferende weergave).
+ - x : =
Komma opschuiven Getal1 x en  
Getal2 x en
Getallen na verschuiven komma tussen en
Opmaak van cijferende sommen:
getal1 of getal2 moet een gedeelte achter de komma bevatten