Tafels (Rekenblobs) | klokrekenen | sommenmaker | over sommenprinter
Deel van een aantal generator
teller
-
deel van
Getal
-
= antwoord
-
noemer
   
Somtype:
Weergave:
kommagedeelte in getal:
kommagedeelte in antwoord:
getal = (1,2,10,20,100...) x noemer
Maximum aantal sommen per blok: